Talent management

Jednym z najważniejszych procesów biznesowych jest wykorzystanie talentów naszych pracowników.

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ?

Chcemy, aby nasi pracownicy mieli poczucie, że są wysłuchani, a ich praca jest dostrzegana i doceniana. Kładziemy nacisk na politykę otwartych drzwi i codzienną bezpośrednią komunikację oraz wyrażanie opinii w ramach naszego procesu "podsumowującej rozmowy rocznej".

Pragniemy, aby nasi pracownicy wiedzieli, w którą stronę zmierzamy jako firma i czego od siebie wzajemnie oczekujemy. Mamy jasny podział zadań według posiadanych kompetencji, indywidualnych celów i planów rozwoju. Doceniamy talenty każdego członka naszego zespołu!

Podsumowująca rozmowa roczna jest częścią usystematyzowanego procesu służącego rozwojowi naszych pracowników dla jak najlepszego wykorzystania ich kompetencji teraz i w przyszłosci.