Zrównoważony rozwój.

 
 

To dla nas ważne, żeby zaufanie budziły zarówno nasze produkty, jak i podejmowane przez nas działania. Być częścią przyszłości, to dla nas za mało – pragniemy przewodzić w branży pod względem zrównoważonego rozwoju.

„Być częścią przyszłości, to dla nas za mało – pragniemy przewodzić w branży pod względem zrównoważonego rozwoju.”

Zrównoważony rozwój jest dla nas równie społeczną perspektywą, jak podejściem środowiskowym.

Zależy nam na tym, by wywierać korzystny wpływ na ludzi znajdujących się w zasięgu oddziaływania naszych operacji; by ograniczać do minimum wpływ naszych działań na środowisko naturalne; by generować rentowny wzrost na korzyść naszych pracowników i udziałowców. Dbamy również o to, by czynnie współdziałać ze społecznościami, których częścią jesteśmy, pełniąc rolę odpowiedzialnego pracodawcy.

Podejmowane przez nas działania środowiskowe wynikają z naszej strategii oraz polityki ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój stanowi naturalny element naszej strategii – wcielamy go w naszą codzienną pracę, a opiera się on na poszanowaniu czynnika ludzkiego, planety i jest powiązany z naszym dochodem.

Mamy wielkie ambicje, jeśli chodzi o wkład w zrównoważoną przyszłość. To dla nas ważne, żeby zaufania godne były zarówno nasze produkty, jak i podejmowane przez nas działania. Być częścią przyszłości, to dla nas za mało – pragniemy przewodzić w branży pod względem zrównoważonego rozwoju.

Właściciele Hultafors Group, holding Investment AB Latour, mają wieloletnią tradycję odpowiedzialnego działania – potwierdza to ich dalekosiężna perspektywa inwestycyjna, jak i styl zarządzania.

 

 

 

Obszary działalności

 

Szacunek dla ludzi.

Wszystkim pracującym dla nas osobom pragniemy stwarzać korzystne warunki pracy. Zależy nam na tym, by wywierać korzystny wpływ na ludzi znajdujących się w zasięgu oddziaływania naszych operacji – bez względu na charakter danej relacji. Wiemy bowiem, że właśnie poszczególne jednostki są tym czynnikiem, który tworzy różnicę pomiędzy sukcesem a przeciętnością.

Partnerzy

Standardy dla czynników, które uważamy za istotne, ustanawia nasz Kodeks postępowania. Jego treść ma na celu dopilnowanie, żeby warunki pracy stwarzane przez niezależnych dostawców odpowiadały przyświecającym nam wartościom nadrzędnym. Dokładamy starań w celu budowania długotrwałych relacji z naszymi producentami. Na przykład, z pewnym producentem z Wietnamu współpracujemy nieprzerwanie od 18 lat – to jak dotąd najdłuższa z utrzymywanych przez nas relacji handlowych.
 
Z myślą o utrzymywaniu wysokich standardów i jakości, korzystamy z usług pewnej uznanej organizacji, której rolą jest monitorowanie, rozwijanie i poddawanie audytowi produkcji zlecanej na zewnątrz oraz naszych własnych zakładów produkcyjnych.

Monitorowanie produkcji zlecanej do krajów rozwijających się pod kątem zrównoważonego rozwoju należy do najpoważniejszych wyzwań w naszym łańcuchu wartości – to praca, która się nie kończy. Dbając o wysokie standardy etyki zawodowej, godne warunki pracy i poszanowanie praw człowieka w całym naszym łańcuchu wartości, regularnie zlecamy u naszych dostawców i podwykonawców audyty zarówno wewnętrzne, jak i wewnętrzne. Ma to na celu egzekwowanie wymogów naszego Kodeksu postępowania, obowiązującego wszystkich dostawców Hultafors Group.

Nasi pracownicy 

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i zaangażowanie pracowników jest priorytetem Hultafors Group. Naszą ambicją jest osiągnięcie zerowego wskaźnika wypadków w pracy, jak i stwarzanie wszystkim zatrudnionym przyjaznego i zdrowego środowiska roboczego. Stale pracujemy nad eliminowaniem zagrożeń w miejscach pracy, jednocześnie promując świadomość kwestii zdrowotnych. W proces tworzenia korzystnego środowiska pracy angażujemy wszystkich bez wyjątku – i sami nie ustajemy w dążeniach do poprawy na tym polu. Monitorujemy przy tym incydenty skutkujące utraconym czasem pracy (w przeliczeniu na 1 000 godzin) – naszym celem jest wskaźnik zero.

Zależy nam na wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, i kiedy spoglądamy wstecz, możemy stwierdzić, że ambicja ta zawsze leżała u podstaw naszej działalności. Nie bierzemy tego jednak za pewnik – jak już wspomnieliśmy, zdajemy sobie sprawę, że czynnikiem, który tworzy różnicę pomiędzy sukcesem a przeciętnością, są poszczególne jednostki.

Użytkownicy 
Dokładamy wszelkich starań w celu minimalizowania wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne – przy jednoczesnym optymalizowaniu funkcjonalności oferowanych produktów. Zarazem przyczyniamy się do stwarzania korzystnych warunków pracy fachowcom, którzy używają naszych produktów – ponieważ dobrze znamy ich potrzeby.

W rozwój każdego nowego produktu angażujemy rzemieślników tak, aby na etapie projektu dogłębnie zrozumieć unikalne potrzeby związane z ich codzienną pracą, i dzięki temu dopracować projekt już we wczesnej fazie jego rozwoju. Tym samym zrównoważony rozwój staje się kolejnym z czynników, za których sprawą wywiązujemy się z danej obietnicy: In every way, a partner to rely on - Partner, na którym można polegac w każdej sytuacji.

 

Szacunek dla planety.

Działamy proaktywnie na polu ograniczania szkodliwego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. To dla nas ważne, by nasze produkty były wytwarzane w sposób zapewniający im długotrwałość, i żeby prowadzona przez nas produkcja odbywała się w sposób możliwie jak najprzyjaźniejszy dla środowiska.

Legitymujemy się certyfikatami ISO 14001 i 9001. Wciąż jednak mamy kilka obszarów nieobjętych certyfikacją – lecz procesy zorientowane na uzyskanie stosownych certyfikatów już trwają. W kwestii doboru źródeł zaopatrzenia, staramy się współpracować z dostawcami posiadającymi certyfikat ISO 14001.

W każdym zakładzie, który jest naszą własnością, obowiązują wytyczne środowiskowe nakazujące minimalizowanie zużycia chemikaliów i energii oraz ilości generowanych odpadów.

Z myślą o ograniczaniu wpływu chemikaliów na środowisko i minimalizowaniu stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, w całym naszym łańcuchu wartości prowadzimy działania proaktywne, przy wsparciu szwedzkich organizacji Swedish Chemicals i Swerea IVF, pod kierunkiem Research Institute of Sweden (Szwedzkiego Instytutu Badawczego) https://www.swerea.se

Ponadto, ściśle współpracujemy z organizacją Textilimportörerna. Textile Importers jest stowarzyszeniem branżowym dla wszelkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach tekstyliów, wyrobów skórzanych, odzieży i obuwia. Organizacja ta na bieżąco zawiadamia nas o wszelkich zmianach w prawie istotnych z punktu widzenia obrotu wyrobami tego rodzaju. http://textileimporters.se/

Jesteśmy też częścią programu Sweden Textile Water Initiative – inicjatywy szwedzkiego przemysłu włókienniczego na rzecz niezanieczyszczania wód. Udział w programie daje nam pełniejsze zrozumienie branżowych wyzwań związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu wód – i ułatwia znajdowanie sposobów na ich przezwyciężanie, na efektywne kształcenie oraz na kształtowanie dobrych wzorców postepowania zrównoważonego. Celem owej inicjatywy jest budowanie globalnej sieci, upowszechnianie w sektorze włókienniczym stosownej wiedzy i promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami w skali całego łańcucha zaopatrzenia.http://stwi.se/

 

 

 

 

Poszanowanie dochodu.

Działalność nierentowna nie jest zrównoważona – natomiast zrównoważona działalność jest działalnością rentowną. Wierzymy, że to aż tak proste.

Mamy wielkie ambicje, jeśli chodzi o wkład w zrównoważoną przyszłość – i jesteśmy przekonani, że potrafimy łączyć zrównoważony rozwój z rentownością. Wykazując się odpowiedzialnością pod względem sposobów, jakimi nasze produkty są wytwarzane, przewożone i wykorzystywane, możemy przyczyniać się do zdrowia i bezpieczeństwa ich użytkowników oraz minimalizować ich wpływ na środowisko naturalne.

Pragniemy intensyfikować działania, których celem jest rozpoznawanie możliwości recyklingu naszych produktów.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym możemy ulepszać naszą stronę i zapewniać Ci najlepszy poziom obsługi. Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się proszę z naszą polityką prywatności.