Zrównoważony rozwój.

 
 

Sposób, w jaki pracujemy

W zakładach, które są naszą własnością, nad kwestiami ochrony środowiska pracuje się od dawna. W odniesieniu do produkcji zlecanej na zewnątrz, standardy dla kwestii, które uważamy za istotne, ustanawia nasz Kodeks Postępowania.

Wszystkim pracującym dla nas osobom pragniemy zapewniać dobre warunki pracy – bez względu na to, czy są one zatrudnione w naszych własnych zakładach, czy pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych niezależnych od nas. Stanowi to jedno z naszych największych wyzwań w krajach rozwijających się.

W każdym z naszych własnych zakładów obowiązuje, aktualizowana co roku, lista istotnych aspektów ochrony środowiska. Listy te podlegają nieustającej ocenie, tak żeby na bieżąco nadawać priorytet najważniejszym dla środowiska kwestiom. Proces ten przekłada się w każdym zakładzie na lokalny plan działania, uwzględniający mierzalne cele i ukierunkowujący wysiłki na minimalizowanie zużycia chemikaliów i energii oraz ilości generowanych odpadów, jak też na dobieranie takich materiałów, których użycie wpływa na środowisko naturalne w najmniejszym stopniu.

W odniesieniu do produkcji zlecanej na zewnątrz, standardy dla czynników, które uważamy za istotne, ustanawia nasz Kodeks Postępowania. Jego treść ma na celu dopilnowanie, żeby warunki pracy stwarzane przez niezależnych dostawców odpowiadały przyświecającym nam wartościom nadrzędnym. W kwestii doboru źródeł zaopatrzenia, staramy się współpracować z dostawcami posiadającymi certyfikat ISO 14001.

Ważne jest dla nas budowanie długotrwałych relacji z naszymi producentami. Na przykład, z pewnym producentem z Wietnamu współpracujemy nieprzerwanie od 18 lat – to jak dotąd najdłuższa z utrzymywanych przez nas relacji handlowych.

Z myślą o utrzymywaniu wysokich standardów i jakości, korzystamy z usług pewnej uznanej organizacji, której rolą jest monitorowanie, rozwijanie i poddawanie audytowi produkcji zlecanej na zewnątrz oraz naszych własnych zakładów produkcyjnych.

 

Inicjatywa: 100% energii odnawialnej 

W naszych zakładach produkcyjnych na terenie Szwecji, Estonii oraz Wielkiej Brytanii wykorzystujemy wyłącznie prąd podchodzący z całkowicie odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Inicjatywa: ponowne wykorzytywanie tektury falistej

Realizujemy projekt, w którego ramach odzież marki Snickers Workwear jest pakowana bezpośrednio do opakowań Snickers Workwear z tektury falistej. W naszym magazynie centralnym te pudełka są wykorzystywane ponownie – wypełnione, transportowane są do naszych dystrybutorów na całym świecie.

Inicjatywa: przejście na oświetlenie LED

W naszych zakładach zastąpiliśmy świetlówki oświetleniem LED, co zmniejszyło emisję CO2.

Podróże i transport 

Stale dokładamy kolejnych starań ukierunkowanych na zmniejszanie naszej emisji CO2. Przewóz naszych produktów i nasze podróże służbowe stanowią obszary najsilniejszego oddziaływania, a zatem i największego potencjału poprawy. 

W związku z transportowaniem naszych produktów, dokładamy wszelkich starań w celu zoptymalizowania planowanych przewozów w skali całego łańcucha wartości. Każdego dnia korzystamy z naszego wirtualnego systemu konfrencyjnego, pozwalającego nam odbywać spotkania z dowolnego miejsca, bez konieczności podróżowania za każdym razem.

Inocjatywa: podróżowanie koleją

Z myślą o ograniczaniu wpływu na środowisko, jaki wywierają nasze podróże służbowe, zachęcamy nasz personel do korzystania ze środków transportu możliwie jak najprzyjaźniejszego naturze – do podróżowania koleją, kiedy tylko to możliwe.

Inicjatywa: Wirtualny System Konferencyjny

Z myślą o ograniczaniu ilości podróży w obrębie Grupy, zainwestowaliśmy w nowoczesne, wirtualne systemy konferencyjne, które pozwalają nam odbywać zebrania bez konieczności podróżowania za każdym razem.

Inicjatywa: 5% mniej chemikaliów

Działamy proaktywnie w zakresie ograniczania – na zasadzie substytucji – zużycia chemikaliów w toku produkcji realizowanej przez nas i naszych dostawców. Wszystkie nasze własne zakłady podlegają obowiązkowi zmniejszania generowanego zużycia chemikaliów o pięć procent rocznie.

Fakty:

Od 2013 roku emisja CO2 z naszych zakładów zmalała o 19%.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym możemy ulepszać naszą stronę i zapewniać Ci najlepszy poziom obsługi. Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się proszę z naszą polityką prywatności.