Polityka zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest dla Hultafors Group sposobem na osiągnięcie celów i długoterminowych zysków z prowadzonej działalności.

Hultafors Group dąży do wytwarzania produktów według zasad zrównoważonego rozwoju, które wnoszą długoterminowy pozytywny wpływ na otoczenie. Naszą ambicją jest działać według wysokiego standardu zrównoważonego rozwoju.

Używamy naszych kompetencji, aby:

  • Redukować nasz nagatywny wpływ na lokalne i globalne otoczenie.
  • Współpracować ze społeczeństwem, pośród którego funkcjonujemy.
  • Używając metodologii analizy cyklu życia wyznaczać istotne aspekty wpływu naszych produktów na zrównoważony rozwój i nieustannie je udoskonalać.
  • Brać odpowiedzialność za to jak nasze produkty oddziaływują na dystrybutorów i użytkowników.
  • Informować i wspierać naszych dostawców, poddostawców, dystrybutorów i klientów końcowych w ich działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Być odpowiedzialnym pracodawcą dla wszystkich naszych pracowników.
  • Wcielać zasady zrównoważonego rozwoju w naszą codzienną pracę.

Stosujemy się do międzynarodowych, regionalnych i lokalnych wymogów regulacyjnych. Naszym wyzwaniem jest, aby działać zgodnie z wysokimi standardami najlepszych korporacyjnych praktyk zrównoważonego rozwoju.