Narzędzia analityczne i ułatwiające współpracę
Narzędzia analityczne i ułatwiające współpracę
Narzędzia analityczne i ułatwiające współpracę

Narzędzia analityczne i ułatwiające współpracę

Worldfavor

Worldfavor to narzędzie do zarządzania zrównoważonym rozwojem, które gromadzi i analizuje dane. Hultafors Group wdrożyła w 2020 roku narzędzie Worldfavor, aby poprawić identyfikowalność i przejrzystość w całym łańcuchu wartości. Obecnie nasze trzydzieści dwie fabryki wykorzystują narzędzie Worldfavor do raportowania emisji i gospodarki odpadami. Naszym celem jest, aby 100% naszych dostawców uczestniczyło w systemie poprzez kwestionariusze samooceny opracowane w celu poszerzenia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i obniżenia ryzyka. https://worldfavor.com/

Swedish Chemicals Group

Swedish Chemicals Group rozpowszechnia najnowszą wiedzę i najistotniejsze informacje związane z problematyką chemiczną i środowiskową wśród firm członkowskich z branży tekstylnej i elektronicznej. Nasze członkostwo zapewnia dostęp do zewnętrznego monitoringu, praktycznych narzędzi, aktualizacji odnośnych przepisów oraz informacji o innowacjach, zagrożeniach i potencjalnych alternatywach nieszkodliwych dla zdrowia w dziedzinie chemikaliów. Tam, gdzie to możliwe, dążymy do zminimalizowania i eliminacji niepożądanych substancji chemicznych w produktach takich jak tekstylia, obuwie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny. https://www.ri.se/en/what-we-do/networks/the-chemicals-group

The Textile Importers

Ściśle współpracujemy z organizacją Textile Importers będącą stowarzyszeniem handlowym, które zrzesza wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się handlem tekstyliami, wyrobami skórzanymi, odzieżą lub obuwiem. Organizacja świadczy usługi branżowe, pomagając nam być na bieżąco ze wszystkim, co należy wiedzieć o handlu tymi produktami. http://textileimporters.se/

Leather Working Group

Hultafors Group jest członkiem stowarzyszenia Leather Working Group (LWG). LWG jest organizacją non-profit zajmującą się ogólnoświatową certyfikacją produkcji wyrobów skórzanych. Od 2005 roku LWG określa najlepsze praktyki środowiskowe w globalnym przemyśle skórzanym i dostarcza wytyczne umożliwiające natychmiastowe i ciągłe doskonalenie. LWG oferuje zestaw narzędzi audytowych do oceny efektywności środowiskowej zakładów produkujących wyroby skórzane oraz do certyfikacji tych, które spełniają normy. Hultafors Group w coraz większym stopniu zaopatruje się u dostawców dysponujących certyfikatem LWG, aby poprawić jakość wytwarzanych produktów i wspierać producentów inwestujących w ekologizację przemysłu skórzanego. https://www.leatherworkinggroup.com/

Social Media