Cele Hultafors Group
Cele Hultafors Group
Cele Hultafors Group

Cele Hultafors Group

Jak już wspomnieliśmy, zrównoważony rozwój to podstawowa wartość w Hultafors Group: ideał zespolony z naszą codzienną pracą i naturalna część każdego aspektu naszej działalności.

Hultafors Group wyznaczyła sobie cztery długoterminowe cele, aby promować środowisko pracy w duchu zrównoważonego rozwoju i zmniejszyć wpływ działalności firmy na środowisko i klimat. Te cele to:

  1. Redukcja emisji CO2.
  2. Zmniejszenie zużycia energii.
  3. Zmniejszenie ilości złomu i stopnia wykorzystywania surowców.
  4. Zmniejszamy ilość chemikaliów używanych w naszej produkcji, kierując się regułami substytucji.

Cele długoterminowe są uzupełniane przez cele i działania wyznaczone na krótszy termin i określone bardziej lokalnie.

Social Media