Polityki i certyfikaty
Polityki i certyfikaty
Polityki i certyfikaty

Polityki i certyfikaty

Polityki

Starania w zakresie redukcji wpływu naszej działalności na środowisko podsumowaliśmy w naszej Polityce Zrównoważonego Rozwoju. Nasze wysiłki określamy również w polityce środowisko pracy i jakości.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka jakości

Polityka ochrony środowiska pracy

Kodeks Postępowania

Aby zapewnić wysoki poziom etyki biznesowej, uczciwe warunki pracy i przestrzeganie praw człowieka w naszym łańcuchu wartości, regularnie przeprowadzamy audyty naszych dostawców i podwykonawców, chcemy bowiem mieć pewność, że działają oni zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania. Pracujemy również metodą samoocen, aby śledzić poprawę i zwiększać przejrzystość w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania

Certyfikaty

Uważamy, że zarządzanie środowiskiem jest istotną częścią zrównoważonego rozwoju, dlatego też uzyskaliśmy odpowiednie certyfikaty ISO 14001 i 9001. Do certyfikacji pozostało jeszcze kilka obszarów, ale proces ten jest w toku. ISO certificate

Social Media